Covid-19 Task Force Pressekonferenz "Research Luxembourg" vum 28/05/2020 am Replay

Haut an der Pressekonferenz: Simulatiounen zum Deconfinement, Detailler zum Large-Scale Testing, neiste Resultater vun der CON-VINCE-Etüd an eng Presentatioun vun der Etüd Coronasteps.

FAQ Large Scale Testing Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Large-Scale-Testing

Das Interesse unserer Leser am Large-Scale-Testing war riesengroß. Wir konnten nicht alle Fragen einzeln beantworten und haben daher einen FAQ erstellt, wo wir auf die wichtigsten Fragen antworten.

Déconfinement COVID-19 Pressekonferenz "Research Luxembourg" vum 14/05/2020 am Replay

Wat sinn déi wirtschaftlech Effekter vum Covid-19? Wat sinn d'Effekter vun der Pandemie op d'Logistik an "Supply chain" hei zu Lëtzebuerg? A wéi liicht stieche Kanner sech selwer an anerer un?

Ulf Nehrbass, Paul Wilmes
A SAFER AND FASTER EXIT FROM THE LOCKDOWN? The concept behind Luxembourg’s testing strategy: why extensive testing will help during the exit from the lockdown

Research Luxembourg has developed a concept that can facilitate a faster and safer easing of the lockdown. Why is it safer? And how is it faster? The experts explain.

CON-VINCE-Etüd, Test Strategie, Statistiken Pressekonferenz "Research Luxembourg" vum 07/05/2020 am Replay

Den Ulf Nehrbass gëtt Erkläerungen zur "large-scale-testing"-Strategie, de Rejko Krüger presentéiert déi éischt Zuele vun der CON-VINCE-Etüd an de Paul Wilmes klärt iwwert déi neiste Projektiounen op

Ulf Nehrbass Paul Wilmes
Sicherer und schneller aus dem Lockdown? Das Konzept hinter Luxemburgs Teststrategie: Weshalb viele Tests beim Exit helfen

Research Luxembourg hat ein Konzept entwickelt, mit dem der Lockdown schneller und sicherer durchgeführt werden kann. Weshalb sicherer? Weshalb schneller? Hintergründe zum Konzept.

Ulf Nehrbass
Mehr Sicherheit für Luxemburgs Bürger Luxemburgs Exit aus dem Lockdown durch Test-Strategie der luxemburgischen Forschung begleitet

Die luxemburgische Regierung kann im Rahmen ihrer Exit-Strategie auf die Unterstützung der luxemburgischen Forschung, insbesondere der COVID-19 Task Force von Research Luxembourg, zählen.