(c) RTL

Wéi kleng ass Nano? De Mr Science taucht an d'Nanowelt an, a weist wéi Fuerscher am Alldag en Abléck an des Welt kréien.

Auteur: Joseph Rodesch (FNR)
Produktioun: RTL

Auch interessant

New LIST spin-off Unlocking the secrets of the infinitely small

Luxembourg Ion Optical Nano-Systems sàrl (LION Nano-Systems), the latest spin-off from the Luxembourg Institute of Scie...

Vom Tonmineral zum Nanokomposit Vortrag: Wat huet Bulli mat Nanotech ze dinn?

Prof. Jean-Frank Wagner skizziert den Weg vom natürlichen Tonmineral zum Nanokomposit und liefert vielfache Anwendungsb...

LGL
FNR Attract Fellows Cesar Pascual Garcia entwickelt die nächste Generation medizinischer Sensoren

Sensoren sind auch in der Medizin verbreitet: Der Nanotechnologe Cesar Pascual Garcia will sie noch besser machen.

FNR , LIST