D'Opléisung, wéi d'Radaren da lo wieklech funktionnéieren, fënns de hei: 

A wanns de probéiers net geblëtzt ze ginn, solls de besser däin Tacho am Bléck hunn. Oder den Navi? Ween ass méi präzis? D'Äntwert hei: 

 

Videoproduktioun: Moast

Concept: science.lu/Moast

Aussi intéréssant

Screentime fir Kanner Wéi vill Zäit sollte Kanner virum Ecran verbréngen?

Smartphone, Spillkonsol, Telé, Computer - grouss oder kleng Ecranen si jo haut fest an eis Liewen integréiert. Mee wéi v...

FNR

Aussi dans cette rubrique

Künstliche Intelligenz ChatGPT - Hype oder Revolution in der KI? Fragen an Experten

Wir haben vier Forschende aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz befragt, wie sie das Sprachmodell ChatGPT einschätzen. Hier ihre Antworten.

ÉTAT DES LIEUX SCIENTIFIQUE Est-ce que la pollution aux microplastiques pose un problème ?

Le microplastique se retrouve partout, dans les mers, les sols et l’air. Représente-t-il un danger pour notre santé et pour l’environnement? Que faire pour limiter la pollution? Nous faisons le point...

FNR
Science-Check Are microplastics a problem?

Every now and then there is talk of microplastics - they are supposedly in the oceans, in baby bottles, and even in our blood. But is that a problem?

FNR