Stress & Health How a stressful childhood can cause disease

The fact that stress can cause psychological problems is well-known. Much less known, however, is that stressful experiences in childhood can have a lifelong impact on your physical health.

Farbenprächtige Überschwemmungsgebiete Wie Wärmebilder zu einem verbesserten Hochwassermanagement beitragen können

Luxemburger Forscher machen mit Wärmebildkameras Überflutungsvorgänge sichtbar - und helfen damit Flächen auszumachen, die besonders anfällig für Überflutungen sind

Attachment between parents and children From the cradle to… parenthood

The attachment bond between parents and their children plays a major role in the socio-emotional development in infancy and has a major impact on future relationships.

McGyver-Wëssenschaft Eng Kaffiskan als Detektor fir Weltraum-Deelercher

Fuerscher hunn en Experiment entwéckelt, an deem ee mat enger Kaffiskan Deelercher aus der kosmescher Héichtestrahlung detektéiere kann, déi sougenannt Myonen.