Digital Entzéiungskuer Ass et gutt, eng Social-Media-Paus ze maachen?

D’sozial Medie sinn haut en Deel vum Liewen. Mee ass et vläicht sënnvoll, vun Zäit zu Zäit eng Paus anzeleeën?

FNR
Interview with Mai Thi Nguyen-Kim Why video is an important tool for science communication

Why is science communication so important, nowadays? Why is science and YouTube a perfect fit? science.lu interviewed Mai Thi Nguyen-Kim on this topic.

FNR
Chiffrement de bout en bout Un chercheur renforce la confidentialité des WhatsApp & Co

Exzellente End-to-End-Verschlüsselungsmethoden für Messaging-Dienste gibt es schon länger. Doch was ist, wenn ein Angreifer das Gerät knackt?